- Zanim Cię Zabije - Cios

Odchodzę w czarną pustkę,
Gdzie nie ma nigdy dnia
Wciąż błądząc po dwóch światach
Nie istnieje dla mnie czas

ref.
Za dnia, opętam znowu ciało twe
Gdy noc, odchodzę w mroczny świat
Gdzie miłość połączy znowu dusze dwie
Tysiące wieków będzie jeszcze trwać

Wciąż trwają narodziny nowych istnień
Wciąż śmierć swe żniwo zbiera w świecie tym
Pamiętaj czas mija bezpowrotnie
I kiedyś zapukam także do twych drzwi

ref.
Za dnia...

Tak błądząc na granicy dwóch światów
Wciąż cierpię za bezkres mego zła
Bo w ziemskim życiu zabierałem dusze
Gdy cios PSIoniczny w mojej mocy trwa
ref.
Za dnia...